Fångstvirke i naturreservatet Sjöbotten

Nu kan du se fångstvirke i naturreservatet Sjöbotten, Vänersborgs kommun. Samtidigt gynnas lövträdsbeståndet i naturreservatet. Fångstvirke ett sätt att bekämpa granbarkborrar. Granbarkborren är en liten skalbagge som gnager gångar under barken på granar. Vid massförekomster kan de döda hela granbestånd. I riskbestånd som avverkas på vintern kan det finnas stora mängder av övervintrande granbarkborrar i marken. För att bekämpa granbarkborrarna har stockar lagts ut i början av maj, då skalbaggarna svärmar. Mängder av granbarkborrar kommer att lägga sina ägg i stockarna. Samtidigt lockas andra skalbaggar, som äter barkborrarna och deras ägg och larver, till området. Strax innan midsommar kommer virket att transporteras bort, innan den nya generationen granbarkborrar har hunnit lämnat stockarna. På så vis minskar risken för nya barkborreangrepp i den omgivande skogen.