Fin vy från Kråkebo naturreservat

Stiftelsen har med hjälp av Tony Andersson och Skogsstyrelsens arbetslag, gjort i ordning en omtyckt rastplats för invånarna i Ulricehamn med utsikt över Åsunden och Ulricehamn. Rastplatsen har också fått ett skyddsstaket för att undvika risk för fallolyckor utför branten ned mot Åsunden. Ett liknande staket har arbetslaget också satt upp vid rast- och utsiktsplatsen i naturreservatet Korpebobergs lövskogar på andra sidan Åsunden.