Flytt av betesdjur

Det är inte alltid bara att släppa på djur ut på betesmarkerna för hela säsongen. Exempelvis behöver man ibland växla mellan betesmarker för att betet inte riktigt räcker till, om man låter djuren gå på samma yta oavbrutet en hel säsong. En annan anledning att djur flyttas under säsongen, kan vara att vissa marker betas senare för att särskilda blommor ska hinna blomma över. Lagom bete är bäst och vad det innebär är olika från mark till mark.

Fotot är från Veddö där 15 kor samlas in och ska tas till Korsö med båt uner andra hälften av juli . Naturreservatet Veddöarkipelagen ligger i Tanums kommun.