Följ med på en vandring i granbarkborrens spår!

Nu kan man följa i den lilla vedinsekten granbarkborrens spår i Klippans naturreservat i Härryda kommun. Klippan har i stor utsträckning påverkats av stormar de senaste åren, många träd har blåst omkull och gett goda förutsättningar för granbarkborren att etablera sig i området. Vid fyra stationer kan man se hur ny växtlighet etablerar sig i de drabbade områdena.

Stigen börjar vid parkeringsplatsen och följer den befintliga stigen med två avstick. För att ta del av informationen tar man med sig en granbarkborrefolder som finns vid skyltstället som står vid parkeringen. Foldern finns även som PDF på Länsstyrelsens hemsida som du kan nå här.

Tänk på att det inte är lämpligt att gå stigen under kraftig blåst eller andra extrema väderförhållanden då stora mängder döda träd finns i området. Det kan finnas risk att träd och grenar faller på stigen.