För en tillgängligare natur

Arbetet med att byta ut spång vid Yttre Bodane naturreservat, i Åmåls kommun, fortskrider