För ett öppnare landskap

Nu pågår ett restaureringsprojekt på nordvästra Härmanö. Det är finansierat inom landsbygdsprogrammet.