Fakturering

Västkuststiftelsen (org-nr: 857201-9076) tillämpar elektronisk leverantörsfakturahantering.

Fakturorna ställs ut till:
Västkuststiftelsen
MOTKOD: EY 7368572019077
Box 171
831 22 ÖSTERSUND

Fakturorna ska vara märkta med referensnamn. Om Ni saknar referens, eller är osäker på vilken referens som skall anges, vänligen kontakta den person som gjort beställningen.

E-faktura

Van operatör: Tieto
E-fakturaadress: 8572019076
Format: Svefaktura

Pdf-faktura

 • Endast en faktura i varje pdf-fil, men flera pdf-filer/fakturor kan skickas i samma mail.
 • Om avsändaren begär läskvitto skickas meddelande om vilka filer som tagits emot samt om det är någon fil som inte kommer att kunna han­te­ras.
 • Adressen (ernstyoung@pdf.elektronomi.se) måste stå i ”till-fältet” och inte i ”kopie-fältet”. Ingen annan mottagare får anges i ”till-fältet”.
 • Vi tar inget ansvar för feladresserade mail, dessa kommer inte att kunna handläggas.
 • Eventuell text i mailet kommer INTE att bli läst då detta är en automat­tjänst.
 • Fakturorna måste märkas med motkod EY 7368572019077.
 • Filer som skickas samma dag bör ha unika namn så att de inte riskerar skriva över varandra när de importeras.
 • Filnamnen får inte innehålla å, ä eller ö. Inte heller tecknet @.

I övrigt gäller:

 • Fakturorna bör vara tydligt utskrivna på vitt A4-papper med uppgift om avsändare, dennes adress och organisationsnummer samt Bank- och/eller Plusgiro.
 • På fakturan ska momsregistreringsnummer (landskod samt 12 siffror) tydligt anges och i förekommande fall om även uppgift om F-skattsedel.
 • Fakturan ska vara försedd med ett unikt faktura-nummer som aldrig återkommer.
 • Specificera tydligt var, när och vilken typ av arbete som är utfört. Ange antal arbetade timmar per dag/vecka och gärna hur många ni var som utförde arbetet.
 • Vi betalar våra leverantörsfakturor på 30 dagar netto (bankgiro) från fakturans ankomstdag.
 • Vi betalar ej några faktureringsavgifter.
 • Vi ser gärna att du skickar din faktura så snart som möjligt efter det att arbetet/leveransen är utförd. Detta blir speciellt viktigt när vi närmar oss årsskifte, då vi snarast vill ha in kostnaderna på rätt år i vår bokföring.
 • Skicka endast fakturor till ovanstående adress. Övrig post (såsom pro­to­koll, ev. betalningspåminnelser, löneunderlag etc.) sänds till vårt kansli med adress Seminariegatan 1 F, 413 13 Göteborg.