Förbättring av gräns

I skiftet oktober/november rustades gränsmarkeringar upp i naturreservatet Sumpafallen, i Falkenbergs kommun.
En folder om Sumpafallen och många andra skyddade områden kan du hitta på länken nedan:
https://old.vastkuststiftelsen.se/foldrar/