Förberedelse inför midsommar

I början av veckan slog vi gräset, på bland annat ”flaggstångsbacken”, inför midsommarfirandet på Mårtagården. Vi använde slåtterbalk, men även det mer klassiska slåtterredskapet lien.