Förberedelse inför slåtter

I Yxnås har vi förberett inför slåttern med att gått över en yta med jordfräs. På denna yta kommer allt slåtterhö att brännas. Att göra av sig med gräs som slås är en utmaning inom reservatsförvaltning. Det är få som vill ha det, så många gånger slängs det vid/i en skogsdunge, eller som som planerna är här; att elda upp gräset.