Förberedelse för nytt

Det ruttna vindskyddet i Slereboån är rivet. Ett nytt kommer att anläggas i början av 2018.