Fortsatt gränsmarkering

I mitten av juli gränsmarkerades en del av naturreservatet Långemossen som ligger i kommunerna Lilla Edet och Trollhättan.