Från barr till löv

I Skärbo naturreservat fortsätter granuthuggningen för att återskapa lövskogen. Nu har ytterligare 10 hektar restaurerats.