Fräschare Maja

Alldeles lagom inför badsäsongen har toaletterna på Hållö och toaletten på Bua hed nyrenoverats.
Dessutom är toaletten i naturreservatet Brobacka åter i drift.