Frihuggning av ekar i Hulans naturreservat

Under hösten frihugger Västkuststiftelsen ett 30-tal ekar i Hulans naturreservat. Detta är ett Lifeprojekt som syftar till att öka den biologiska mångfalden. Grova ekar är hemvist för många svampar, lavar, insekter och mossor. Genom att öppna upp kring ekarna får de bättre förutsättningar för överlevnad.