Frihuggning av jätteek i Brobacka naturreservat

I veckan friställdes en av de stora ekarna i Brobacka naturreservat från hassel som börjat växa upp kring eken. Gamla fristående ekar är idag en bristvara i landskapet och många insekter lavar och svampar är knutna till ekens solbelysta stam. Brobacka naturreservat bjuder både på ett vackert kulturlandskap med slåtteräng och storvuxna ekar, och spännande geologisk historia. Här hittar du både jättegrytor och skalgrusbank.