Foto: Thomas Carlén

friluftsliv

Välkommen ut i naturen

Västkuststiftelsen arbetar för att främja det rörliga friluftslivet. Det görs genom att bl.a. anlägga p-platser, markera stigar och leder, trycka upp foldrar och kartor, sätta upp skyltar samt bygga spänger och vindskydd.

Välkommen att besöka reservaten. Tänk på att det finns föreskrifter om vad som är tillåtet och inte vid besök. Föreskrifterna finns hos länsstyrelsen eller kommunen samt på informationstavlor i området.

Ett första steg ut i reservatet kan vara att delta på någon av de guidade vandringar som genomförs gratis i reservaten.

Mer information om de guidade vandringarna >
Kalendarium för årets guidade vandringar >