Tjurholmen

Som en utdragen droppe, sträcker sig den 3,5 km långa ön Tjurholmen mitt i Göta älv. Ön finns i jämnhöjd med Älvängen och är det nordligaste skötselområdet som ingår i projektet ”Göta älvs strandängar”.

Största delen av Tjurholmen utgörs av åkermark, men i söder betas det. Det är denna yta som ingår i projektet. Strandängarna där har varit skyddade sedan 1969. Öns sydspets är nämligen ett naturreservat. Området är en viktig fågellokal. Bland annat är det en rast- och övervintringsplats för diverse gäss och änder.

Området som ingår i strandängsprojektet är ca 45 hektar stort.

Friluftsliv

Öns sydspets går att se ifrån fågeltornet i Äskekärr. Känn er välkomna att besöka Tjurholmen men tänk på att det är ett naturreservat och fågelskyddsområde. För att skydda fågellivet är det därför inte tillåtet att:

  • för annan än markägaren, jordbruksarrendatorn eller deras husfolk att under perioden 15:e mars – 15:e juli beträda området eller vistas inom detsamma.
  • inom området medföra hund. Förbudet gäller ej vid utövande av tillåten jakt inom området.
  • med modellflygplan överflyga såväl land- som vattenområde inom naturreservatet.

Vägbeskrivning

Det går att ta sig till Tjurholmen på västra sidan av Göta älv via vägen mellan Kungälv och Lilla Edet.