Gratis ved på Ramsön Keholmen!

Keholmen är svåråtkomlig, men om du har egen båt, starka armar och arbetslust, så finns det brännved för flera år att hämta här. Stockarna är kapade i cirka 1-meterslängder.

För mer information ring Ole Aasheim på Ramsön, telefon 0303-52871 eller 070-6805144.