Grävningar på Vrångö

På Nötholmen på Vrångö har grävningar för martorn utförts. Främst vresros har grävts bort för att skapa ytor där martornen kan växa och sprida sig. Martorn (Eryngium maritimum) är en flerårig ört som växer längst med kusten. Växten är rödlistad och har ett eget åtgärdsprogram (En nationell strategi över bevarandearbetet fastställd av Naturvårdsverket). I september i år har även fröplantor planterats ut på ön. Arbetet har koordinerats och genomförs av Länsstyrelsen. Utplanteringen av martorn sker i samarbete med Botaniska trädgården i Göteborg.