Arkeologisk vandring – Vattnets kraft

Vandring i Vättlefjäll. Foto: Ulla Gawlik, Tikitut.

Med guiden och arkeologen Andreas vandrar vi längs vägar och stigar som bär spår av äldre tiders bruk i form av tidig industri, kvarnverksamhet och vattenreglering. Med en fallhöjd på nästan 100 meter ner till Surte har denna del av Vättlefjäll spelat en särskilt viktig roll som plats för verksamhet som varit beroende av vattenkraft. Spåren finns kvar att se än idag och på vandringen upptäcker vi dem tillsammans. Ca 5 km vandring.

Samlingsplats: Fågeldammen i Surte (https://goo.gl/maps/sXhfKDYcShnASgBn6).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till ulla@tikitut.se senast 29 juni. Max 12 deltagare.