Björnebergsängarna

Österplana hed. Foto: Christina.

Blomstervandring genom nyrestaurerade betesmarker till Björnebergsängarna där bland annat honungsblomster, flugblomster, kärrknipprot och ormtunga växer. På vägen dit ser vi rika bestånd av kalkbräken och luddjohannesört. Vandringen är ca 3–4 km lång och mestadels lättgången, men i Björnebergsängarna kan det vara rejält blött.

Samlingsplats: Österplana kyrkas parkering (https://goo.gl/maps/KCnpCCGMt3x)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 17 juni. Max 30 deltagare.