Blommor, fjärilar och fåglar

Karminspinnare. Foto: Thomas Liebig.

Över Ramsvikslandets naturreservat flyger högsommarens fjärilar och prickiga bastarder – på blommande rödklint och vädd. Vid stigen mot Haby Bukt bugar vi för den rödlistade bohusfetknoppen, och kanske syns ormtungans delikata små ljusa blad intill. Snygga orkidéer växer i Hällingdalen som leder norrut mot läcker fika vid Soteskogs myr. Med kikare ser vi skarvarna i bukten och Långetångens bofasta och rastande fåglar. Den ca 4 km långa vandringen i medelsvår bergig terräng tar ca tre timmar. Tag med matsäck, täta skor. Badkläder den som vill.

Samlingsplats: Parkeringsplatsen vid Haby Bukt (https://goo.gl/maps/hsph73Em3r42).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 22 juli. Max 30 deltagare.