Buteruds naturreservat

En vandring i Dalformationens marker, i stenig och snårig terräng, där trädskiktet utgörs av ädla lövträd såsom ek, hassel, lind mm. Växtplatserna ligger oftast i syd/väst exponerade rasbranter med lundvegetation. Vandringen börjar vid parkeringsplatsen i restaurerade odlingsmarker, fortsätter längs leden för att nå bestånd med stort inslag av idegran. Reservatet är bildat för att gynna fågelarter och gynnande av lövträd är en del i skötseln. Medtag gärna bok om blommor och kikare.

Ca 6 km vandring.

Samlingsplats: Parkeringsplatsen söder om reservatet (https://goo.gl/maps/G9T4AAgLRu6LqMuD6).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till guiden Sven Westling, telefon: 0705-30 02 05. Max 20 deltagare.