Dalslandsgården vid Kroppefjäll

Vinnsäter. Foto: Kerstin Aronsson.

Denna kulturhistoriska vandring börjar vid den byggnadsminnesförklarade Dalslandsgården Vinnsäter. En väl bevarad gårdsmiljö som brukats i århundraden. Längs vandringen upp mot Kroppefjäll stannar vi till vid Järbo kyrka och von Döbelns livshistoria, Soldattorpet och utkikstornet som är ett minne från andra världskrigets flygspaningar. Ta med fika så stannar vi en stund vid tornet, innan vi vänder tillbaka på Karl XII:s led mot Vinnsäter. Ca 5 km. En del av vandringen går på skogsstig i brant terräng.

Samlingsplats: Dalslandsgården Vinnsäter, Järbo (https://goo.gl/maps/Dqm8coKzbn3h7sPm9), ca en mil söder om Bäckefors. Ta av mot Järbo Kyrka från väg 172 och håll vänster vid kyrkan och kör ytterligare ca 500 meter.

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till info@dalslandexplorer.se eller guiden Kerstin Aronsson på telefon: 0790-69 20 85. Max 30 deltagare.