En pärla bland naturreservaten

Tjurpannan. Foto: Christina Claesson.

Vi vandrar i exponerad skärgård med vidsträckta utsikter, intressant flora, fauna och geologi. Tjurpannan ingår i GRACE-projektet som bl.a. innebär att man försöker återskapa gamla tiders ljunghedar. Vandringen är ca 8 km lång och går delvis på nyanlagda vandringsleder i den södra delen av reservatet. En del passager är kuperade. Medtag matsäck!

Samlingsplats: Reservatets parkering, skylt vid vägen Grebbestad – Havstensund (https://goo.gl/maps/f3JnGFr9E7G2).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till guiden Gunnel Turpeinen, telefon: 0525-33095 eller e-post: gunnel_turpeinen@yahoo.se senast lördag 31 juli. Max 25 deltagare.