Fåglar på leror och sältor

Vitkindad gås. Foto: Jan Uddén.

Vi gör en fågelexkursion med fokus på gäss, änder, vadare och rovfåglar. Vi lägger fokus på hur naturbetet av nötboskap på de marina strandängarna har gynnat många fågelarter som ruggar och rastar i dessa marina miljöer. Deltagarna får en insikt om hur fågellivet såg ut på dessa lokaler för 50 år sedan jämfört med idag. Vi räknar med att se 1000-tals gäss samt tranor, 10-talet vadare-arter, havsörn, fiskgjuse och pilgrimsfalk. Ca 1-2 km vandring.

Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Samlingsplats: Bohusläns museum, Uddevalla kl. 09.00 (https://goo.gl/maps/sdwT4Vr3DN12) alt vid Vik bensinstation (Qstar), Strömstad, ca kl 09.50 (https://goo.gl/maps/bFYo2bK59VsHN2jn7). Kom i egen bil.

Svårighetsgrad: Lätt

Föranmälan: Senast dagen innan via sms till: 0706-56 54 01. Max 15 deltagare.