Geologi, blommor och fåglar

Storspov. Foto: Jan Uddén.

Sommarvandring vid Grosshamn, över ängsmarker och granithällar. Ramsvikslandet har kallats ”Klippornas rike”. Äldre tiders kustjordbruk präglar landskapet. Vandringen går i måttligt svår terräng, ca 3 km. Strandängen kan vara lite blöt. Ta med matsäck så fikar vi vid den ovanliga bergarten rombporfyr, som skär genom graniten. Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Västkuststiftelsen Strandstädning deltar och informerar om bland annat om appen Strandstädarkartan. Vi passar på att städa under vandringen. Allt för en renare kust!

Samlingsplats: Stora parkeringen vid Fykan (https://goo.gl/maps/oCPPiXSRCw42).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 5 augusti. Max 30 deltagare.