Gilla friluftslivet

Foto: Florina Lachmann

Yttre Bodane är ett örikt skogs- och skärgårdslandskap. Här finns vacker natur med rikt fågelliv och riksintressanta lämningar från bronsåldern.

Via lätt kuperade skogsstigar och spänger vandrar vi ut till Nötön med fin utsikt över Dalbosjön och ett mindre Naturum där man kan få veta mer om reservatet. Ca 4 km vandring.

Ta med matsäck och badkläder om du vill bada. Kamera och kikare kan också vara bra att ha med. Vid parkeringen finns TC.

Vandringen är ett samarrangemang med Friluftslivets år, Åmåls landsbygdsvecka och Dalskogs tennisklubb och byalag.

Samlingsplats: Reservatsparkeringen (https://goo.gl/maps/geeN5s26QuRvcyd8A).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 9 september. Max 20 deltagare.