Guckusko – skogens dolda juvel!

Guckusko. Foto: Sofia Pallander.

Vi tränger djupt in i storskogen där vi finner den ståtliga orkidén guckusko som här har sin enda växtplats i Dalsland. Förhoppningsvis blommar den praktfullt i dunklet under granarna. På vägen tillbaka strövar vi genom Skärbos restaurerade ängar och hagar där David Gustafsson hjälper till att hitta de botaniska rariteter som trivs på dalformationens kalkrika berggrund. Med hjälp av gamla kartor över denna lilla skogsgård funderar vi på hur landskapet och växtligheten har utvecklats under århundradena. Vi hör berättelsen om den lilla gårdens skiftande öden från 1500-talet fram till idag. Det blir en ca 5 km lång vandring genom betesmarker och på skogsstigar som kan vara svårframkomliga med barnvagn. Ta med matsäck. Guide är Kolbjörn Waern (telefon: 0704-83 46 26).

Samlingsplats: Reservatsparkeringen belägen ca 10 km nordost om Dals Långed.  (https://goo.gl/maps/gJ3yMqoP3vgmoSMG7). Omkring 2,5 km efter Södra Fjäll i riktning mot Åmål (om man kommer från Långed) leder en mindre väg till reservatet.

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 3 juni. Max 30 deltagare.