Höstfåglar på Hållö

Silltrut. Foto: Jan Uddén.

Fågelskådning på Hållö är alltid givande. Tack vare öns läge i yttersta kustbandet passerar stora skaror med småfåglar och sjöfåglar under flyttningen. Vi börjar exkursionen med att leta efter rastande småfåglar i buskarna vid fyrträdgården. Sedan går vi vidare till öns västsida och spanar efter rastande vadare och sträckande havsfåglar. Om det blåser drar vi ut till vindskyddet och med lite tur ser vi en lira eller labb. Det blir en tämligen lätt vandring över berghällarna. Ta med kikare och matsäck. Ca 3 km vandring.

Samlingsplats: Hållöfärjans (avgift 120 kr) tilläggsplats vid Smögenbryggan (https://goo.gl/maps/7tNjkA151Rk).

Svårighetsgrad: Lätt.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 16 september. Max 30 deltagare.