Kultur- och stenindustrins historia

Vi vandrar ner Römossevägen med flera idylliska torp. I Gröne Skog hittar vi flera ovanliga ormbunkar (svartbräken)och mossor. Vi stannar upp och studerar spår efter en blomstrande stenbrytning i Råbäcks kalkstensbrott. Här tar vår fikapaus medan guiden berättar om kalkbarrskog och karaktärsväxter. Vägen går därefter på medelsvår stig nedför rödstenskleven med raukar och bäckar. Ej lämpligt med barnvagn. Återfärd uppför kleven igen tillbaka till vår parkering.

Vandringen är ca 3,5 km. Färdbeskrivning: vid Medelplana k:a, åk mot Hällekis, efter 2,5 km sväng vänster vid skyltarna Råbäck, fortsätt till vägskylten Römossen.

Samlingsplats: Vid nedfarten till Römossen (”Margits gamla affär”) (https://goo.gl/maps/6WpWcf9Qg8o8J7cc7).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 23 september. Max 25 deltagare.