Lång tid som gett goda levnadsförhållanden

Lunglav. Foto: Linda Elvejord.

I Klippans naturreservat finns många växter och djur som trivs där skog och mark fått finnas oavbrutet under lång tid. Vi kommer att vandra genom en gammal granskog till ett skogshemman med vacker ängsmark. Guiden kommer främst visa och berätta om kärlväxter och lavar som behöver en stabil miljö över lång tid för att kunna överleva. Inga förkunskaper förväntas, detta är en guidning som lyfter fram exempel på hur man vet att det är en bra miljö med höga naturvärden. Vi får se exempel på vad biologisk mångfald är och förhoppningsvis kommer vi från den guidade turen med fler funderingar på vad som är värdefullt med naturen.

Det är en lugn promenad på mindre än två kilometer. Efter vandringen kan man fika på egen hand i vacker miljö. Närmaste busshållplats heter Klippan och ligger mellan Rävlanda och Hindås, vi samlas på parkeringen innanför busshållplatsen.

Samlingsplats: Klippans naturreservats parkering, nära busshållplatsen Klippan (https://goo.gl/maps/cQEYRHjg7zYP1uZ4A).

Svårighetsgrad: Lätt.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 15 juli. Max 30 deltagare.