Möt Linné i skalgrusbankarna

Backsippa i maj. Foto: Christina Claesson.

Den ömtåliga naturen i skalbankarna hyser en rik och kalkgynnad flora med säregna arter som ängsgentiana, låsbräken, rysk martorn, blå- och backsippa och många fler. Ta med flora, kikare och matsäck. Vandringen går i lätt terräng. Ca 3 km vandring.

Samlingsplats: Bussändhållplatsen Sillvik (https://goo.gl/maps/nRbx8Gyk16gUpfzE6) för vidare vandring genom koloniområdet.

Svårighetsgrad: Lätt.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 15 juli. Max 30 deltagare.