Musikvandring i Tresticklan

En vandring i Dalslands enda nationalpark. Den största väglösa och obebyggda skogstrakten i södra Sverige. Orörda skogar, vackra sjöar, säregen terräng och spännande historia. Under vandringen bjuds på vacker trumpetmusik av Lars Wallin. Ca 5 km.

Samlingsplats: Parkeringsplats vid Råbocken Ca 15 km norr om Ed på vägen mot Nössemark, nationalparksskylt (https://goo.gl/maps/6kQQzb6wuquNqV2U9)

Svårighetsgrad: Medel

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 12 augusti. Max 20 deltagare.