Natur- och industrihistorisk vandring

Råbäcks sjöskog är ett relativt litet naturreservat som sträcker sig från Råbäcks hamn, med Råbäcks mekaniska stenhuggeri, söderut till Trolmens hamn. Sträckan är bara en dryg kilometer men bjuder på en fascinerande vandring med Vänern på ena sidan och den branta barrskogen på den andra sidan. Skogen rymmer en mängd sällsynta mossor och lavar, på hösten spindelskivlingar och jordstjärnor. Här trivs också spillkråka och den hotade mindre hackspetten. En bäck har vid sitt utflöde i Vänern bildat ett delta; tålig fotbeklädnad rekommenderas. Vid Trolmens hamn befinner vi oss på urberget. Där kan vi finna vackert polerade sandstenshällar med böljeslagsmärken. Lämplig fikaplats. Därefter vandrar vi tillbaka på småvägar och tillfälle ges att studera kalkugnar och en decauvillebana från 1883.

Ca 3 km vandring.

Samlingsplats: Råbäcks hamn (https://goo.gl/maps/bs1vjifwKpZ2gUgU8).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 19 augusti. Max 25 deltagare.