Natur- och kulturvandring

Lindbergska provytan. Foto: Peter Nilsson.

Under denna vandring möts natur och kultur. I området finns gammal orörd barrskog som varit skyddad sedan lång tid tillbaka. Här står 200 åriga tallar med brand- och huggspår. Vi pratar högfura och tallens överlevnad på lång sikt.

Ca 1,5 km vandring.

Samlingsplats: Timmersdala kyrka (https://goo.gl/maps/ZyDD1xRcfQVmRb8S8).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 16 september. Max 20 deltagare.