Natur- och kulturvandring

Detta naturreservat omfattar bland annat flera ekhagar med mycket höga naturvärden knutna till de gamla träden. Kinnekulles ekhagar ligger ofta i anslutning till de stora herrgårdarna. Artrikedomen i gamla ekar som står öppet och solbelyst kan vara mycket stor. Så många som en miljon växt – djur och svampindivider kan bo i ett enda träd. Från de betade hagarna har man en storslagen utsikt över Vänern. Vi tar oss nedför kalkstenskleven, vandringens enda svåra passage, och här i Frälsehagen kan vi fröjda oss åt gamla ekar, högväxta lindar och hagtorn. Kulturspridd klockjulros (Helleborus foetidus) finns i myckenhet. Ca 3 km. Medtag fikakorg.

Samlingsplats: Skylten till Blombergs naturreservat (https://goo.gl/maps/LmJwBkQanrA2). Vägbeskrivning: Åk från Källby mot Hällekis. Straxt före Västerplana kyrka, sväng höger mot Husaby. Åk ca 800 meter, där finns en P-plats på höger sida vid naturreservatet.

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 9 september. Max 25 deltagare.