Örnar i Kalvöfjorden

Havsörn. Foto: Thomas Liebig.

En fågelexkursion i bohuslänska vinterörnmarker där havsörn brukar jaga. Förutom havsörn kan vi se en mängd sjöfåglar samt andra rovfåglar som pilgrimsfalk och duvhök. Vi rör oss i relativt lätt terräng. Ta med matsäck och kikare. Ca 6 km vandring.

Samlingsplats: Råssö naturreservatsparkering (https://goo.gl/maps/k4J4zc2V1fpjZRTw8).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 11 november. Max 30 deltagare.