Slereboåns dalgång

Sveafallet. Foto: Pelle Dalberg.

Vi vandrar i lugnt tempo utmed Slereboån till torpruinen Svedjan och därefter tillbaka genom gammelskogen längs norra reservatsgränsen. Vi upptäcker hålvägar, en torpruin, några fångstgropar, unik växtlighet och vacker naturskog. 5 km vandring varav hälften i obanad terräng. Grova skor och matsäck.

Samlingsplats: Reservatsparkeringen Röserna (https://goo.gl/maps/zJChpBax8XcPn86n7).

Svårighetsgrad: Krävande.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 22 juli. Max 15 deltagare.