Sommarblommor

Puktörneblåvinge. Foto: Thomas Liebig

Vi vandrar i ett hav av blommor i ett landskap som är format av böndernas odlingsmöda och betande djur under minst 500 år. Vi vandrar från hårt betande utmarker till slåtterängar som ska skördas när höskallran är mogen i mitten av juli. Vandringen tar ca 4 timmar med rast hos familjen Aasheim. Ca 4 km.

Båttur från Timmerviks brygga med öppen båt ca 500 m. Turen är gratis. Tag med matsäck och grova skor eller stövlar beroende på väderleken. Hundar och barn är mycket välkomna.

Samlingsplats: Timmerviks brygga, Jörlanda (https://goo.gl/maps/iChSQabgAnF2).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till Ole Aasheim, telefon: 0706-80 51 44. Max 30 deltagare.