Stipakullarna – botanisk vandring

Blodnäva. Foto: Catharina Larsson.

Här blommar fjädergräset praktfullt under högsommaren. Detta ståtliga gräs finns bara här och på två lokaler till i Sverige. Andra typiska torrängsarter är drakblomma, trollsmultron och praktbrunört. Åsarna består till stor del av kalkgrus med inslag av skiffer och sandsten. Åsarnas torra och varma mikroklimat, samt höga kalkinnehåll, är en förutsättning för fjädergräset och naturtypen stäppartad kalktorräng. Ta med fika. Vi går ca 3 km.

Samlingsplats: Söder om Nolgården (https://goo.gl/maps/omrG1RaycDwhwxzc6, koordinater: 58°04’55.4″N 13°42’07.5″E). Vägbeskrivning: Från väg 47, sväng mot Kättilstorp, därefter sväng mot Tyskagården. Följ sedan vägen tills det kommer en skylt mot naturreservatet.

Svårighetsgrad: Medel

Föranmälan: via telefon: 0722-77 96 43. Max 15 deltagare.