Storskog i försommartid

Vi vandrar genom en av Bohusläns vackraste kustädellövskogar i ett pastoralt landskap med stor biologisk mångfald. I den unika storskogen med rikt fågelliv växer flerhundraåriga almar och andra ädla lövträd. Ta gärna med kvällsfika som vi intar i natursköna Karlsvik.

Ca 4 km.

Samlingsplats: Reservatets parkeringsplats (https://goo.gl/maps/g3j8jE8BzUV3vWTE7).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 30 maj. Max 30 deltagare.