Svankila naturreservat

Dalformationens marker. Reservatet består av olika delar norr och söder om vägen. Vandringen omfattar bägge två och vi ser på skillnaden i skötsel bl.a. Reservatet är rikt på lövskog och i och med det en artrik flora som gynnar insekter och flora. Vi kommer att titta på floran särskilt i norra delen. Ca 3 km vandring. Kängor eller stövlar rekommenderas. Medtag matsäck.

Samlingsplats: parkeringen vid reservatet (https://goo.gl/maps/dVe2Zx5pEibpR5xz5)

Svårighetsgrad: Lätt.

Föranmälan: till guiden Sven Westling, telefon: 0705-30 02 05. Max 20 deltagare.