Torplandskap med rik flora

Yxnås småbrutna landskap. Foto: Christina Claesson.

Odlingslandskapet vid Yxnås präglas av den starkt brutna topografin med skarpa dalgångar i olika riktningar. Markens intensiva utnyttjande med bl. a. åtskilliga små och svårbrukade åkerlappar vittnar om ett genuint torplandskap. Floran i området är anmärkningsvärt rik och gynnas av ett öppet landskap med slåtterytor. Till sällsyntheterna hör stor fetknopp, trollsmultron, spärrlosta m fl. En av guiderna är född och uppvuxen på Yxnås. Ta med matsäck. Ca 3 km vandring.

Samlingsplats: Yxnås reservatsparkering (https://goo.gl/maps/EzpbY5Sprn3vEW6e7).

Svårighetsgrad: Medel

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 17 juni. Max 30 deltagare.