Träd – betydelsefulla och mytomspunna

Foto: Christina Claesson.

På halvön Labbera som sticker ut i Rådasjön växer frodiga och vackra lövskogar. Vissa av ekarna, lindarna och bokarna är gamla och grova. Träden och skogarna väcker till liv gamla betraktelser och känslor för träd som människor haft sedan urminnes tider. Vi är beroende av träden och under vår historia har de betytt mycket mer än bara ved och byggnadsmaterial. Under vandringen på halvön berättar vi om hur träden vandrade in i landet, om paradisskogar, trädkult och träden som botare av sjukdomar. Vi bekantar oss särskilt med några av trädslagen och naturtyperna som vi passerar. Berättande, sång och musik är en del av turen genom de fantastiska ädellövskogarna. Vandring ca 2,2 km på promenadvägar och lättgångna stigar men en kort, brant stigning förekommer ungefär i mitten av turen. Ta gärna med fika!

Samlingsplats: Vid reservatstavlan vid parkeringen på Råda säteri (https://goo.gl/maps/vJSx6qJmeHTyHhcK7). Kollektivtrafik: Grön Express från Göteborg till Mölnlyckemotet, gå ca 1 km till Råda säteri.

Svårighetsgrad: Lätt.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 12 augusti. Max 30 deltagare.