Vandring i vacker kulturbygd

Tosteblåvinge. Foto: Thomas Liebig.

Faledreven är en gammal väg som förr användes som fädrev. Den sträcker sig från ”Grannabacken” vid Segerstads kyrka, ca 4 km till den aldrig sinande Ruskela Källa. Dreven har alltid varit allmänning s.k. ”tå”, och det var vid den som1800-talets jordlösa kunde bygga sina små torp. Nu finns nästan bara husgrunder, brunnar och äppelträd kvar, med namn som Floda-Sares, Mellblads-Kajses och Krestins-Hanna, men ett fåtal stugor står ännu kvar.

Samlingsplats: Segerstad församlingshem (https://goo.gl/maps/tXqLu5kbP58khHvm7)

Svårighetsgrad: Lätt

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 26 augusti. Max 30 deltagare.