Vildmarksvandring i stiglöst land

Mellankvarnsjön. Foto: Pelle Dalberg.

Vi vandrar i orörd naturskog på lavklädda åsar, genom mossar och förbi flera tjärnar och gölar. Botaniskt intressant. Grova skor eller stövlar. Medtag matsäck. 5 km vandring i obanad terräng med bitvis stark kupering.

Samlingsplats: Reservatsparkeringen Rävasjön (https://goo.gl/maps/R1AoU5AjD3niTi1f7).

Svårighetsgrad: Krävande.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 24 juni. Max 15 deltagare.