Hård vind skapar plockepinn

De starka vindarna den senaste tiden har lett till många vindfällen över stigarna. Vi arbetar med att få bort dem. En del reservat har blivit drabbade hårdare än andra. Givetvis arbetar vi med att röja dessa så snabbt vi kan, men det kan ta ett tag.