Hejdå lupiner!

I Stora viken, som tillhör Göta älvs strandängar, har man under sommaren arbetat med att gräva bort lupiner. Detta för att hindra dem att breda ut sig på strandängarna. Lupiner är nämligen en trädgårdsväxt som lätt tar över stora ytor.